Realizacje

Firma w obecnej formie organizacyjnej istnieje nieprzerwanie od 1992 r. Historia działalności sięga 7 lat wstecz. W okresie poprzedzającym założenie obecnej formy organizacyjnej firmy współwłaściciele prowadzili kilka znaczących prac innowacyjno wdrożeniowych wespół z: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Technologii Próżniowych – Wrocław, Politechniką Warszawską Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wojskowe Zakłady Techniczne „Rawar”. Prace te dotyczyły opracowania, wykonania i wdrożenia:

  • zasilacza wysokiego napięcia do przemysłowego implantatora jonów,
  • zasilacza wysokiego napięcia do spawarki elektronowiązkowej,
  • zasilacza generatora udarów prądowych fali ultradźwiękowej,
  • zasilaczy laserów CW YAG,
  • przetwornicy statycznej do zasilania radarów (wymagania PRS) i ich produkcją.

Kontynuując działalność zawodową w 1992r firma opracowała, wykonała i wdrożyła dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana zasilacz wysokiego napięcia do akceleratora cząsteczek γ. W 1996 r. firma opracowała wykonała i wdrożyła nowoczesny system sterowania komputerowego wraz z wizualizacją procesu przemysłowej wytwórni betonu VOGEL dla Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (obecnie SKANSKA S.A.). Wytwórnia ta wyprodukowała beton na kilka ważnych w skali kraju inwestycji takich jak : obwodnica Świecia –kujawsko pomorskie, most im. mjr. H. Sucharskiego w Gdańsku .

W 1997r. firma opracowała i wykonała statyczne przetwornice zasilania awaryjnego (z wymaganiami PRS) na wyposażenie m/s Pomerania.

W 1999r. firma opracowała i wykonała przetwornicę napięciowo-prądowa do zasilania pojazdu głębinowego zapewniającą stabilizowane zasilanie pojazdu podwodnego kabloliną o długości 500m o mocy 5kW przeznaczonych na wyposażenie okrętów Marynarki Wojennej RP.

W 2002r. firma opracowała wykonała i wdrożyła system sterowania komputerowego wraz z wizualizacją procesu przemysłowej wytwórni betonu ELBA dla GPRD – SKANSKA . Wytwórnia ta wyprodukowała beton na budowę jednego z najnowocześniejszych lotnisk wojskowych w Krzesinach pod Poznaniem.

Dla GPRD- SKANSKA S.A. firma w czasie swojego istnienia wykonała wiele innych instalacji elektrycznych i sterowniczych do przemysłowych wytwórni asfaltu, betonu i kruszyw.

Nieprzerwanie od roku 1997 firma zajmuje się opracowaniami i produkcja zasilaczy do laserów medycznych dla Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS w Warszawie.