Automatyka i Robotyka

O NAS

Przedmiotem działalności firmy ALGA jest szeroko rozumiana automatyka przemysłowa, która zapewnia wzrost wydajności pracy maszyn, urządzeń, zwiększa niezawodność pracy, poprawia bezpieczeństwo obsługi oraz obniża koszty eksploatacji.

Nasza firma od 15 lat aktywnie działa na rynku automatyki przemysłowej. Dzięki wieloletnim doświadczeniu jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych dostawców i klientów. Elastyczność naszej firmy gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość wykonywanych usług, krótkie czasy realizacji zleconych wyrobów i usług.

Przygotowujemy i uruchamiamy kompletne systemy z zastosowaniem sterowników programowalnych oraz urządzeń automatyki oraz wykonujemy wizualizację procesów technologicznych, dzięki której mamy kontrolę nad wprowadzanymi zmianami, weryfikację zmian oraz zapis i archiwizacja danych.

PROJEKTOWANIE

Poprawny projekt jest pierwszym krokiem na drodze do sprawnego uruchomienia całego układu sterowania. Jakoś projektu na tym etapie rzutuje na dalszy przebieg prac związanych z uruchomieniem całej automatyki urządzenia, linii technologicznej. Podczas projektowania automatyki szukamy najlepszych a zarazem najbardziej ekonomicznych rozwiązań spełniając przy tym normy bezpieczeństwa oraz dyrektywy unijne.

Projekty wykonujemy przy użyci nowoczesnych narzędzi projektowych co pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów całej inwestycji.

WIZUALIZACJA

Nieodłącznym elementem systemów sterowania są panele operatorskie, pulpity sterownicze. Umożliwiają one kontrolę oraz zadawanie parametrów pracy maszyn i urządzeń sterujących. Zapewniają one komunikację na linii człowiek-maszyna.

Zastosowanie wizualizacji i nadzoru nad procesem produkcji poprawia proces technologiczny i obniża koszty. Pomocnymi okazują się w tym przypadku raporty, zarchiwizowane przebiegi mierzonych parametrów jak również zachowane stany alarmowe.

Systemy wizualizacji pozwalają na bieżące monitorowanie wszelkich parametrów, stanów linii technologicznej. Wyniki pomiarów zapisywane są w dogodnej formie dla użytkownika w postaci tekstowej, graficznej. Wizualizacja procesu technologicznego umożliwia sygnalizację stanów alarmowych (przekroczenie wartości granicznych parametrów, nieprawidłowości działania urządzeń sterujących, czujników)

Co bardzo ważne przy sterowaniu złożoną linią technologiczną, systemy wizualizacji umożliwiają rozproszone sterowanie z kilku stanowisk operatorskich.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo pracowników jest niezmiernie istotnym, obok wydajności i jakości produkcji aspektem budowy linii technologicznych. Mamy duże doświadczenie i wiedzę w projektowaniu i dostosowywaniu maszyn, linii produkcyjnych do aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa. Proponujemy szereg rozwiązań w tym zakresie:

 • Ocena maszyn przemysłowych, linii technologicznych pod kątem bezpieczeństwa, zagrożeń podczas ich użytkowania przez ludzi,
 • Wyznaczanie stref zagrożenia,
 • Instalacja prostych systemów bezpieczeństwa (wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe),
 • Instalacja klatek, kurtyn bezpieczeństwa,
 • Montaż i uruchomienie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.
ZAKRES PRAC

Przedmiot działalności:
• Zasilanie, sterowanie maszyn i urządzeń

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów modernizacji istniejących układów sterowania automatyki, układów napędowych maszyn, linii technologicznych obejmujące opracowanie projektu technicznego, wykonawstwo szaf sterowniczo – zasilających, kompletację i dostawę podzespołów oraz uruchomienie,
 • Wykonawstwo szaf sterowniczych i zasilających według powierzonej dokumentacji,
 • Serwis i remonty układów sterowania maszyn i urządzeń,
 • Wykonawstwo tablic rozdzielczych, dyspozytorskich, pulpitów sterowniczych.

• Instalacje elektryczne

  • Serwis i remonty instalacji elektrycznych, rozdzielnic zasilających w obiektach budownictwa: przemysłowego, komunalnego, ogólnego,
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych w halach przemysłowych, obiektach przeznaczenia ogólnego.

Stanowisko badania zaworów typ AP-2/0,25 – 0.006

przeznaczone jest do kontroli i odbioru zaworów bezpieczeństwa po naprawie typu Zb I/A o zakresie ciśnień +0,15 Mpa do - 0,004Mpa

Zespół Napędów Regulowanych do Wytwórni Asfaltu AMMAN

Napędy falownikowe sześciu dozatorów kruszyw wytwórni.