Nagrzewnice Indukcyjne

INFORMACJE O FIRMIE

Szanowni Państwo!

Przedmiotem działalności firmy ALGA jest szeroko rozumiana tematyka związana z grzaniem indukcyjnym. Wykonujmy systemy go grzania zarówno w naszym rodzinnym regionie jak również instalujemy urządzenia na terenie całego kraju. Zakres naszego działania obejmuje te dziedziny przemysłowe, gdzie zastosowanie urządzeń indukcyjnych do grzania w liniach technologicznych zapewnia wzrost wydajności pracy, zwiększa niezawodność, obniża koszty związane z eksploatacją, poprawia jakość oraz bezpieczeństwo obsługi.

Przygotowujemy i wdrażamy kompletne systemy do grzania indukcyjnego z zastosowaniem własnych innowacyjnych rozwiązań sterowania, bloków mocy i innych podzespołów wchodzących w skład nagrzewnicy. Wykonujemy kompletne wizualizacje procesów technologicznych pozwalających na kontrolę, wprowadzanie zmian oraz weryfikację parametrów pracy urządzeń. Oferujemy naszym klientom pełną obsługę od projektu całego stanowiska do grzania ( automatyka dodatkowa współpracująca z generatorem nagrzewnicy, systemy chłodzenia wodnego, powietrznego wzbudników i innych podzespołów, elementy mechaniczne nagrzewnicy np. podajniki, przesuwniki itp.) po dostawę, montaż na obiekcie, uruchomienie oraz szkolenie obsługi.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • projektowania nowych nagrzewnic indukcyjnych pod klucz,
 • konstruowanie elementów mechanicznych i całych linii technologicznych,
 • montaż aparatury kontrolno pomiarowej,
 • konfiguracja oraz oprogramowanie systemów do grzania indukcyjnego,
 • serwis i konserwacja,
 • szkolenia obsługi,
 • pomiary parametrów technologicznych,
 • obsługa działających obiektów,
 • doradztwo związane z naszą działalnością.
ZASTOSOWANIE NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH

Nagrzewnice indukcyjne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (hutnictwo, odlewnictwo, rzemiosło, motoryzacja, maszyny górnicze, rolnicze, metalurgia).

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH
 • lutowanie indukcyjne,
 • topienie indukcyjne metali,
 • nagrzewanie skrośne metali,
 • zgrzewanie indukcyjne,
 • nagrzewanie indukcyjne metali przed hartowaniem,
 • spawanie indukcyjne,
 • hartowanie powierzchniowe metali,
 • zdejmowanie wierteł, frezów, pierścieni z uchwytów termicznych (głowic trzymakowych),
 • nagrzewanie drutów w celu: suszenia, podgrzewania w procesach powlekania, wyżarzanie drutów z metali nieżelaznych i stali,
 • nagrzewanie indukcyjne śrub samochodowych,
 • zdejmowanie i nakładanie pierścieni łożyskowych,
 • Utwardzanie,
 • Napawanie,
 • Nagrzewanie lewitacyjne,
 • Kształtowanie na gorąco,
 • Wygrzewanie lamp neonowych,
 • Łączenie gumy z metalem,
 • Testowanie tworzyw,
 • Pasowanie na gorąco,
 • Łączenie metali z szkłem, plastikiem,
 • Zamykanie opakowań.

Nagrzewnice indukcyjne pozwalają na grzanie różnych elementów w zależności od potrzeb klienta. Mogą to być między innymi: bloczki o różnych kształtach i wymiarach ; płaskowniki ; rury ; pręty ; blachy ; druty ; i inne

ZASADA DZIAŁANIA

Nagrzewanie indukcyjne jest to nagrzewanie elektryczne polegające na generacji ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej w elementach sprzężonych magnetycznie. Idea nagrzewania polega na potraktowaniu wtórnego uzwojenia transformatora jako wsadu poddawanego nagrzewaniu/topieniu po umieszczeniu go w wzbudniku (wzbudnik- uzwojenie pierwotne). Efekt przenoszenia energii ze wzbudnika do wsadu (tulei, pierścienia, materiału do stopienia) zwiększania się przy wzroście częstotliwości pracy. Stosowanie wysokiej częstotliwości umożliwia zmniejszenie wymiarów rdzenia takiego transformatora lub jego całkowitą eliminację. Pole magnetyczne w wsadzie wywołuje przepływ prądu powodując jego podgrzewanie. Układ sterowania umożliwia precyzyjną regulację mocy oddawanej do wsadu, odpowiadającego za pracę nagrzewnicy.

Czas w jakim wsad wzbudnika uzyska pożądaną temperaturę zależy od wielkości natężenia pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez wzbudnik. Im większe pole tym krótszy czas nagrzewania wsadu. Nagrzewnice dużej mocy pozwalają na rozgrzanie w kilka sekund detalu do temperatur rzędu kilkuset stopni °C. Aby uzyskać duże prądu i jak najmniejsze straty urządzenia stosuje się obwód rezonansowy szeregowy lub szeregowo równoległy zawierający elementy indukcyjne i pojemności.

ZALETY STOSOWANIA NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH
 • krótkie czasy grzania/topienia rzędu sekund,
 • możliwość nagrzewania wsadu do wysokich temperatur >2000 °C,
 • wysoka sprawność urządzenia– przekazywanie energii do wsadu bezpośrednio poprzez wzbudnik,
 • brak zbędnych izolacji termicznych obniżających sprawność,
 • oszczędność zużytej energii,
 • zmniejszenie gabarytów wzbudnika poprzez zastosowanie wysokiej częstotliwości pracy urządzenia,
 • wysoka higiena miejsca pracy.

Powyższe zalety nagrzewnic indukcyjnych spowodowały uzasadnienie zastąpienia tradycyjnych metod rozgrzewania/ topienia metali takich jak: piece grzewcze tyglowe lub piece oporowe (rezystancyjne), które charakteryzują się niską sprawnością energetyczna wynikającą z konieczności nagrzewania drutu, oporowego (piece oporowe), izolacji termicznej, tygla a na końcu wsadu, a co z tym się wiąże długie czasy nagrzewania i studzenia.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

W urządzeniach indukcyjnych wytworzone pole elektromagnetyczne bezpośrednio oddziałuje na wsad wzbudnika natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Cała energia pobrana z sieci wykorzystana jest do nagrzania materiału. Urządzenia indukcyjne do grzania pozbawione są zbędnych termicznych izolacji pogarszających sprawność procesu grzania. Średnie zużycie energii pobranej z sieci w metodzie grzania indukcyjnego spada o połowę a czas rozgrzewania wsadu do ustalonej temperatury ulega znacznemu skróceniu. Bilans energetyczny urządzeń indukcyjnych w stosunku do tradycyjnych metod przemawia na korzyść grzania indukcyjnego, które jest w znacznej mierze tańsze i efektywniejsze.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Nagrzewnice indukcyjne wykorzystują zjawisko powstawania prądów wirowych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego. Nagrzewnica składa się z filtru przeciwzakłóceniowego, bloku baterii kondensatorów, układu rezonansowego, modułu mocy, generatora LC, zasilacza pomocniczego, transformatora wewnętrznego, wzbudnika, panelu sterowniczego, elementów diagnostycznych i układu sterowania. Układ sterowania odpowiedzialny jest za poprawną pracę całego generatora. Przetwarza informacje z zewnętrznych czujników pomiarowych (np. pomiar temperatury, poziom dopasowania, wartość i kształt prądu, kontrola ładowania baterii), nadzoruje poprawność zadanych parametrów (prądu, napięcia, czasu, temperatury) i steruje tak modułem mocy, aby uzyskać maksymalne wykorzystanie i dopasowanie energii pobieranej z sieci zasilającej przekazywanej między wzbudnikiem a wsadem.

Układ sterowania zabezpiecza również urządzenie przed uszkodzeniem w stanach nieustalonych, zwarciach. Generator wytwarza sygnał o wysokiej częstotliwości. Zasilacz zapewnia odpowiednie napięcie dla generatora. Moduł mocy zbudowany jest w oparciu o tranzystory IGBT. Wzbudnik wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne indukujące w wsadzie znajdującym się w jego wnętrzu powstanie prądów wirowych, które nagrzewają umieszczony przedmiot.

Schemat blokowy nagrzewnicy przedstawiono poniżej:

DO POPRAWY
Schemat blokowy nagrzewnicy

AUTOMATYKA NAGRZEWNIC

Nagrzewnice indukcyjne to jedna z dziedzin energoelektroniki, która stanowi wiodący profil działalności firmy. Oznacza to, że wdrażane przez nas produkty spełniają najwyższe wymagana, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niezawodnych podzespołów, bloków funkcjonalnych.

Dbanie o wyrób finalny dla Klienta oraz polityka jakości sprawia, że potrafimy sprostać nawet najtrudniejszym założeniom. Lista realizacji jest dowodem na to, że wielokrotnie sprawdziliśmy się w wykonywaniu wielu zaawansowanych prac poczynając od założeń, poprzez projekt, wykonanie urządzenia aż do wdrożenia finalnego produktu i późniejszego serwisu.

Celem sprostania wymaganiom klienta oferujemy:

 • projektowanie nowych nagrzewnic indukcyjnych z wykorzystaniem istniejących modułów i bloków funkcjonalnych,
 • wykonawstwo gotowych nagrzewnic indukcyjnych współpracujących z różnorodnymi systemami automatyki, liniami technologicznymi według specyfikacji udostępnionej przez klienta,
 • montaż i uruchomienie całych linii z zastosowaniem nagrzewnic indukcyjnych,
 • projektowanie zewnętrznej automatyki sterowania pracą nagrzewnicy oraz elementów współpracujących z nagrzewnicą,
 • kompletacja oraz dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • montaż i uruchomienie linii technologicznej z zastosowaniem nagrzewnic indukcyjnych,
 • montaż, uruchomienie nagrzewnicy wraz z okablowaniem strukturalnym w miejscu docelowej pracy,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • doradztwo techniczne,
 • szkolenie obsługi.
PROJEKT

Poprawne założenia, dobra koncepcja oraz projekt gwarantuje, że proces technologiczny z wykorzystaniem nagrzewnic indukcyjnych firmy ALGA, będzie spełniał Państwa wymagania a układy automatyki nagrzewnicy wykonane będą solidnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Aby sprostać powyższym celom pomagamy naszym Klientom już na etapie koncepcji, doboru rozwiązań technologicznych poprzez projekt automatyki nagrzewnicy, oprogramowanie systemów kontrolno pomiarowych aż do uruchomienia finalnego produktu i optymalizację systemu.

Do każdego naszego produktu zawsze dostarczamy kompletną dokumentację techniczną.

INTEGRACJA

Oferowane przez nas systemy do grzania indukcyjnego oparte są na sprawdzonych blokach funkcjonalnych, których sercem jest układ zarządzania jakim jest sterowanie oraz układy kontrolno pomiarowe czuwające nad stabilnością pracy oraz bezpieczeństwem użytkowania.

Wieloletnie doświadczenie w tej branży umożliwiło nam stworzenie nowoczesnych algorytmów sterowania. Wdrożone przez nas systemy do grzania indukcyjnego cieszą się wysoką niezawodnością pracy a także przynoszą znaczne oszczędności finansowe ze względu na wysoką sprawność energetyczną naszych urządzeń.

Nasze produkty powstają przy współudziale klientów, a wszelkie uwagi i spostrzeżenia użytkowników dają nam inspirację do tworzenia coraz to nowszych i bardziej funkcjonalnych urządzeń.

Jesteśmy otwarci zarówno małe instalacje z udziałem naszych nagrzewnic, jednakże nie boimy się realizować duże i kompleksowe inwestycje. Dzięki wieloletniej wiedzy zdobytej w tej branży jesteśmy wstanie Państwu rozwiązać wiele problemów technologicznych.

WIZUALIZACJA

W celu prostego zarządzania systemem pracy linii technologicznej z udziałem nagrzewnicy indukcyjnej umożliwiamy użytkownikowi podgląd oraz modyfikację parametrów pracy systemu. Oferujemy różnorodne rozwiązania monitorowania pracy systemu zarówno w formie rozbudowanych aplikacji z wykorzystaniem komputera, jak również na panelach graficznych, tekstowych.

Wizualizacja procesu pracy nagrzewnicy pozwala na korektę ustawień zadanych parametrów i poprawę jakości finalnego produktu.

Indukcyjny Podgrzewacz Wody P1500-60

zasilanie 230V/ 50Hz
moc znamionowa wzbudnika 1 1500W
moc znamionowa wzbudnika 2 90W
częstotliwość pracy f=50 kHz

Stanowisko Do Termicznego Montażu i Demontażu Pierścieni Łożysk i Pierścieni Oporowych Osi Wagonów typ.ATGP-20-100-200

moc 20 kW
napięcie zasilania 3x400V 50Hz
średnica części podgrzewanej Ø 120mm lub 130mm
Kontrola temperatury:
- maksymalny zakres
- czujnik temperatury
- wyświetlacz cyfrowy

150°C
tak
tak
Kontrola czasu:
- maksymalny zakres

0-100sek.
Komunikat o błędzie (lampka informacyjna) tak
Komunikat o pracy (sygnał dźwiękowy, lampka informacyjna) tak
Moduł rozmagnesowujący tak
Automatyczna redukcja poboru prądu tak
Zabezpieczenie termiczne tak
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 730x560x910 mm
Waga 85 kg

Nagrzewnica Indukcyjna Do Hartowania Powierzchniowego Sworzni typ. ATGH-20/75-300

zasilanie 3x400V/ 50Hz
częstotliwość f=(6 - 15) kHz
rodzaj pracy ciągły
temp wsadu do 950°C
rodzaj chłodzenia wodne (obieg zamknięty)

Indukcyjny Podgrzewacz Wody

zasilanie 230V/ 50Hz
moc znamionowa 1500W
częstotliwość pracy f=50 kHz
rodzaj pracy ciągły
rodzaj chłodzenia powietrzne
zastosowanie ekspres ciśnieniowy, czajnik indukcyjny, kuchenka indukcyjna

Nagrzewnica Indukcyjna Drutów i Linek Miedzianych i Aluminiowych typ ATGP-15/0.5-0.16

zasilanie 3x400V/ 50Hz
napięcie wyjściowe U=(5-30) V
prąd wyjściowy I=(20-1000) A
częstotliwość f=(0,8-3,5) kHz
prędkość linowa max 300m/min
przekroje drutów φ (0,5-16)mm
rodzaj pracy ciągły
temp. drutu do 150°C
rodzaj chłodzenia powietrzne

Indukcyjna Nagrzewnica do Uchwytów Termicznych typ. ATG-1.0-009

zasilanie 230V/ 50Hz
prąd wejściowy znamionowy I=7A
moc wyjściowa znamionowa P=1400W

Stanowisko Do Termicznego Montażu i Demontażu Pierścieni Łożysk i Pierścieni Oporowych Osi Wagonów typ. ATGP-15/100-150

Moc 15 kW
Napięcie zasilania 3x400V 50Hz
Średnica części podgrzewanej Ø 120mm lub 130mm
Kontrola temperatury:
- maksymalny zakres
- czujnik temperatury
- wyświetlacz cyfrowy

150°C
tak
tak
Kontrola czasu:
- maksymalny zakres

0-100sek.
Komunikat o błędzie (lampka informacyjna) tak
Komunikat o pracy (sygnał dźwiękowy, lampka informacyjna) tak
Moduł rozmagnesowujący tak
Automatyczna redukcja poboru prądu tak
Zabezpieczenie termiczne tak
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 730x560x910 mm
Waga 80 kg

Nagrzewnica Indukcyjna Drutów Stalowych ATG-10-200

Zasilanie 3x400V/ 50Hz
Napięcie wyjściowe U=(10-90) V
Prąd wyjściowy I=(10-90) A
Częstotliwość f=(9-22) kHz
Prędkość linowa dp 300m/min
Przekroje drutów φ (0,62; 0,72; 0,82)mm
Rodzaj pracy Ciągły
Praca przerywana (kluczowanie) f=2kHz
Rodzaj chłodzenia wodne układ zamknięty

Reaktor Wysokotemperaturowy typ. ATR-06/900

Zasilanie 400V/ 50 Hz
Max pobór mocy 9,5 kW
Napięcie zasilania znamionowe 6,0 kW
Temperatura max 950 ºC
Czas nagrzewania max 1h
Zakres pomiaru temp. (100-1000) ºC
Rejestracja komputerowa parametrów tak
Ciśnienie Max 5 bar
Pojemność reaktora 3 dm3
Mechanizm mieszania Kołysanie z częstotliwością regulowaną
Pomiar temperatury Termopara K na 1/3 wysokości reaktora oraz na 2/3 wysokości
Podgrzewanie komory Indukcyjne Pn =6kW
Gazy techniczne Butla z argonem; Butla z helem; Butla z powietrzem; Butla z azotem

Piec Indukcyjny ATGR-12-100-120

 

Zasilanie 400/230V 50Hz
Max pobór mocy 15,0 kW
Częstotliwość pracy (8-30) kHz
Panel sterowania Zadawanie parametrów grzania, sygnalizacja stanów pracy i awaryjnych
Układ chłodzenia Wewnętrzny, zamknięty układ chłodzenia
Wzbudnik do nagrzewania skrośnego Poziomy O wew.= >75mm l= 400mm
Temperatura rozgrzewanego detalu Max 1150 °C