Zespół Zasilania oraz Regulatorów Diody Laserowej AKRZ 80-08

praca impulsowa fmax= 2,5kHz
max prąd dla pracy CW Imax= 80A
zakres napięć złącz diody UBAT= (1,6-6,0)V
stab. temp. pracy (PELTIER) I=(0-10)A/28V
nap. zasilania regulatora U=30VDC/30A