Automatyka i Robotyka

Stanowisko badania zaworów typ AP-2/0,25 – 0.006

przeznaczone jest do kontroli i odbioru zaworów bezpieczeństwa po naprawie typu Zb I/A o zakresie ciśnień +0,15 Mpa do - 0,004Mpa

Zespół Napędów Regulowanych do Wytwórni Asfaltu AMMAN

Napędy falownikowe sześciu dozatorów kruszyw wytwórni.